Narcos

Usługi

Zakres działalności Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Klus-Ptak

Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka.

Sprawy spadkowe:

 • prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • prowadzimy sprawy o zapłatę zachowku,
 • proponujemy doradztwo w zakresie wyboru formy testamentu a także wydziedziczenia

Często prócz śmierci  najbliższych nasi Klienci muszą zmierzyć się jeszcze z postępowaniem sądowym aby formalnie uregulować sprawy pozostawione przez spadkobiercę. Pomagamy im w realizacji ostatniej woli ich najbliższych.

Prawo upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne: :

 • sporządzamy wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • sporządzamy wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy
 • sporządzamy wnioski o upadłość konsumencką
 • przygotowujemy zgłoszenia wierzytelności
 • reprezentujemy dłużników i wierzycieli przed sądem upadłościowym
 • pomagamy przejść naszym Klientom przez postępowanie prowadzone po ogłoszeniu upadłości z udziałem syndyka
 • oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Prowadzenie postępowań w charakterze syndyka pozwala nam na udzielenie naszym Klientom praktycznych rad i pomoc w przejściu przez kolejne etapy postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości.

Upadłość konsumencka Wrocław adwokat.
Prawo handlowe adwokat Wrocław

Prawo handlowe:

 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszej formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej zakładanie i rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowywanie aktów regulujących funkcjonowanie spółek – akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
 • dokonywanie zmian w organach zarządzających spółek, zmiana wspólników w spółkach, zmiana nazwy, adresu, przedmiotu działalności
 • składanie sprawozdań finansowych do KRS
 • bieżąca obsługa prawna spółek handlowych